Rosenskära Apricot Lemonade

I lager.

50 kr

Artikelnummer: 1403

Cosmos bipinnatus

En av de allra mest populära rosenskärorna. Vi förstår varför! Ljuvligt pastellig och underbar.


Mängd: 40 st

Höjd: ca 50-70 cm

Årighet: Annuell


Vid förkultivering

Sådjup: ca 1 cm

Förodla i mars-april. Plantera fröet ca 1 cm ner i jorden och håll jorden fuktigt under grotiden. Plantera ut efter avhärdning när risk för frost är över.


Kan även direktsås på plats när jorden är varm och frostrisken är över.


Vid utplantering

Radavstånd: ca 20 cm

Plantavstånd: ca 20 cm

Blommar: Juli - Oktober


Önskar solig placering i näringsfattig jord. Gödslas ej då det gynnar de buskiga bladverken, inte blommorna. Plocka bort vissnade blommor så gynnas fortsatt blomning.