Rosenskära Double Dutch Rose

I lager.

50 kr

Artikelnummer: 1408

Cosmos bipinnatus

Vackra fyllda blommor i rosa. Blommar rikligt hela sommaren och är perfekt som snittblomma.


Mängd: 50 st

Höjd: ca 90-120 cm

Årighet: Annuell


Vid förkultivering

Sådjup: ca 1 cm

Förodla i mars-april. Plantera fröet ca 1 cm ner i jorden och håll jorden fuktigt under grotiden. Plantera ut efter avhärdning när risk för frost är över.


Kan även direktsås på plats när jorden är varm och frostrisken är över.


Vid utplantering

Radavstånd: ca 25 cm

Plantavstånd: ca 25 cm

Blommar: Juni - September


Önskar solig placering i näringsfattig jord. Gödslas ej då det gynnar de buskiga bladverken, inte blommorna. Plocka bort vissnade blommor så gynnas fortsatt blomning.